Terapia rodzinna / pary

Wiele problemów wykracza poza ramy indywidualne, dotyka związku i całej rodziny. Trudności we wzajemnych kontaktach mogą być przyczyną problemów, lub pojawiać się jako ich konsekwencje. Często to co początkowo dotyczyło jednej osoby, np. depresja staje się sprawą dotykającą wszystkich domowników. Czasem główną przyczyną spotkań są konflikty, nieporozumienia i zdrady.

W terapii może uczestniczyć para, wybrani członkowie rodziny lub cała rodzina. Ważne jest jednak aby uczestnictwo było dobrowolne, a wszyscy zebrani byli zainteresowani konstruktywnym rozwiązaniem problemu. W trakcie sesji zdanie każdego członka rodziny jest ważane, unika się wartościowania i oceniania.

Na terapię dla par możesz umówić z:

Patrycja Górecka

Anna Chmielnicka

Agnieszka Papierkowska