Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to krótkoterminowa, czasem ograniczająca się do jednego spotkania forma kontaktu z psychologiem. Ma ona na celu rozeznanie sytuacji i ustalenie potrzeb klienta. Często łączy się z udzieleniem informacji zwrotnej bądź porady psychologicznej.

W ramach konsultacji psychologicznych ustalane są możliwości i zasoby klienta, które pozwalają na zaproponowanie kolejnych etapów działania. Konsultacje psychologiczne są też nieodłącznym etapem wstępnym do rozpoczęcia pracy w ramach psychoterapii.
 
Na konsultacje można umówić się telefonicznie z:

Patrycja Górecka

Anna Chmielnicka

Agnieszka Papierkowska

Agnieszka Pajączkowska-Swaciak